Wie is… Annette Prinsen

Ik ben geboren op 10 oktober 1952 als oudste van negen kinderen in een katholiek middenstandsgezin in Erica, op het veen in Zuidoost Drenthe.

Nadat ik de parttime-opleiding HBO maatschappelijk werk had gevolgd wist ik dat het bij het begeleiden van mensen met een hulpvraag niet alleen gaat om technieken. Als hulpverlener is het heel belangrijk om te weten hoe en wat er speelt bij mezelf om daardoor in staat te zijn de ander te kunnen zien als wie hij/zij is.
Er was een grote behoefte om me zelf meer te ontwikkelen.
Daarom verdiepte ik me in allerlei methodieken en stromingen.
In die tijd, medio 70-er jaren, was dat Fort (feministische oefengroepen in radicale therapie) en cocounseling. Ik nam deel aan landelijke groepen en zette de opleiding in Drenthe op.

Ondertussen had ik een baan bij de gemeente Deventer als bijstand maatschappelijk werker. Daarna werkte ik als maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in Drenthe.
Het was de tijd van het eerste groepswerk in het maatschappelijk werk en ik startte hiermee naast het individuele werk.

Vanaf 1983 volgde ik verschillende opleidingen in meer energetisch gerichte werkwijzen bij het Centrum voor Intuïtieve opleiding in Utrecht, waar ik vooral leerde om mezelf en anderen healingen te geven. En ik bekwaamde me in het readingswerk.
In deze tijd volgde ik ook de Voortgezette Opleiding aan het IVABO in Amsterdam, de 2-jarige opleiding met supervisie- en 1e graadbevoegdheid.

Na ontslag te hebben genomen verkende ik in 1985 India, Nepal en Thailand waar mijn blik open ging voor de spiritualiteit en het leven in die culturen.

De opleiding Postural Integration volgde ik na terugkomst van mijn reis en ik leerde er verschillende vormen van lichaamswerk en het belang van een goede ademhaling.
In healing en reading bleef ik verschillende cursussen volgen om mijn kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.

Ook had ik een baan bij de Regenboog, een afkickcentrum voor harddrugsverslaafden. Daar had ik een staffunctie en werkte er zowel individueel als met groepen verslaafden.

Vanaf 1990 werkte ik bij de Sosa, een parttime opleiding voor volwassenen. Ik gaf les en supervisie aan studenten en had een managementfunctie.

Rond die tijd deed ik gedurende een paar jaar mee in een groep, en leerde de gestalttherapie van dichtbij kennen door dit zelf te ondergaan.
Vanaf 1994 volgde ik een 3-jarige opleiding spiritueel helper, die me verder bekwaamde in mijn ontdekkingsreis.

Tijdens een opfrisverlof ging ik in mijn eentje op reis naar India waar ik leerde om het goed te hebben alleen. Omdat ik zo gek ben op India ging ik reizen naar spirituele plekken ontwikkelen, en ik ging er met groepen heen.

Vanaf 1999 volgde ik de 3-jarige opleiding van Dansen voor Universele Vrede, waarin ik me ook verdiepte in de wereldreligies en geestelijke stromingen.
Tegelijkertijd startte ik een zeer intensieve opleiding die Pleiadisch Lichtwerk heet en die vooral belangrijk was om me verder te bekwamen in het energetisch werk.

Ook volgde ik een Basistraining Regenesis, een behandeling op celniveau die ervoor zorgt dat ons zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd.

Nadat het werk me niet meer aanstond nam ik ontslag bij de Sosa. Het onderwijs werd zo gereglementeerd en lag zo vast dat ik er mijn creativiteit niet meer in kwijt kon en geen plezier meer had in het werk.

In 2006 startte ik Prananda, mijn eigen bedrijf, wat me de ruimte geeft om het werk te doen waarnaar mijn hart uitgaat.

Geleidelijk aan ging ik me meer verdiepen in genezing vanuit de natuurgeneeskunde. Naast het energetische werk als healer en reader ben ik steeds op zoek naar manieren om mensen te helpen en te genezen. Ik verdiepte me in de werking van een biotensor, piramide-energie, Bach remedies, sanjeevini, colloïdaal zilver en volgde verschillende opleidingen. Na een scholing in een uitgebreide testmethode en de ervaringen met de middelen die hierbij horen raakte ik steeds enthousiaster. Deze expediënten, zoals ze genoemd worden, zijn zo bijzonder dat ik me daar geleidelijk helemaal op toe gelegd heb en mijn werk van gemaakt.

Wij mensen zijn in staat onszelf te genezen, als we maar de juiste stimulans en hulp krijgen. Dat breng ik in bij Prananda en zo volgt mijn werkwijze mijn eigen ontwikkeling en blijft het steeds weer leuk om met mensen te werken.