Consult

Ik test met een biotensor en zo is het mogelijk om via intuïtieve waarneming energieveranderingen vast te stellen op fysiek, emotioneel en bewustzijnsniveau met het doel om verstoringen in het menselijk energieveld op te sporen.

De biotensor is een instrument dat in het oude China al rond 2200 jaar voor Chr. werd gebruikt bij het opsporen van verstorende energieën in de omgeving. In deze tijd is de biotensor tot een fijngevoelig meetinstrument ontwikkeld dat reageert op energie, trillingen, frequenties.

Eerst wordt elke klacht door gemeten. Meestal hebben mensen meer dan één klacht en ik onderzoek uit alle klachten welke de hoogste behandelprioriteit heeft en het meest behandeleffectief is.

Als de klacht die behandeld gaat worden vast gesteld is wordt gemeten welke behandeling het meeste effect zal scoren. Moet er ontgift worden, moet er een functie hersteld worden, moet er op psychisch niveau behandeld worden… Hierbij maak ik gebruik van een aantal testmodellen. De meerwaarde van deze testprotocollen bestaat eruit dat ik een strak rationeel bepaald protocol volg gebaseerd op vaste afspraken die bij elke test gelijk zijn. Energetische testen zijn door vooringenomenheid sterk te beïnvloeden. Deze testen dwingen de intuïtie uitsluitend dat antwoord te geven dat onder de gegeven omstandigheden het enig juiste is.

De behandeling die uit de test volgt bestaat uit het voorschrijven van specifieke bioresonantie middelen. Hierbij gaat het om frequenties, gekoppeld aan stof, die ervoor zorgen dat de energetische verstoring van het lichaam gaat resoneren op de gezonde trilling van het middel. Daardoor zullen klachten en ziekten verminderen en kunnen zelfs verdwijnen.

Voor een consult is het niet nodig om bij mij in de praktijk te komen. Veel mensen die verder weg wonen weten mij te vinden via internet of telefoon, en geven mij hun klachten door via die kanalen. De test wordt het liefst uitgevoerd buiten de aanwezigheid van de persoon om wie het gaat waardoor de neutraliteit van de uitslag wordt bevorderd.

Nadat de test is gemaakt en het resultaat bekend, vindt er een gesprek plaats. Dit kan zijn bij mij in de praktijk, maar dat kan ook heel goed telefonisch.

Een test is mogelijk op alle levende wezens. In mijn praktijk behandel ik vooral mensen, maar ook dieren en planten heb ik al met succes kunnen helpen.

 

Deze methode vervangt geen medische behandeling, maar kan een uitstekende aanvulling zijn.