Tarieven


Uitgebreide test, bij een eerste contact, inclusief telefonisch consult, plus één gesprek voor een check twee weken na dit consult
€75
Uitgebreide test, inclusief telefonisch consult, plus één gesprek voor een check twee weken na dit consult€65
Persoonlijke begeleidingsgesprekken in de praktijk€65
Healing, per sessie van 1 ½ uur€85

Supervisie: af te spreken na onderling overleg